5

TOPLOTNI STRES KOD SVINJA

Tehnička priprema objekta za naseljavanje različitih kategorija svinja (interna biosigurnost)

Preporuka za povećanje higijene i ostvarivanje boljih proizvodnih rezultata temeljem vlastitih iskustava

Tražimo suradnika

Serviser muzne opreme

Proizvodnja mlijeka i kretanje cijena mlijeka u EU, Hrvatskoj i Sloveniji

Može li proizvodnja svinja u današnje vrijeme biti profitablina bez primjene biosigurnosnih mjera?

Danas ozbiljni proizvođači svinja shvaćaju da se produktivnost proizvodnje, a time i profitabilnost farme dovodi u pitanje ukoliko se ne primjenjuju biosigurnosne mjere!

Zdrav rast uz Sano

Sano je velika europska marka mineralnih komponenti, mliječnih zamjenica i specijaliteta za suvremenu hranidbu životinja.

Jedinstveni Sano koncept hranidbe kombinira iskustvo i stručnost poljoprivrednika, stručnih savjetnika i veterinara u području hranidbe životinja te vas vodi korak po korak do zdravog rasta.

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska

Najbolji put za zajednički razvoj