ponedjeljak, 14. rujna 2020
Novosti

SOLUM AG - Novi član obitelji u Sano grupaciji

Osnivanje Agrarnog instituta za govedarstvo


San se ostvaruje. Naš san se ostvaruje.
Naš san, na kojem neumorno radimo, ulažemo sebe i u potpunosti se posvećujemo. Mi vjerujemo u poljoprivredu, u njenu budućnost i dajemo primjer za to:
Prošle godine smo kupili farmu svinja u Szakszendu, oko 15 km od Mađarske tvornice u Csému, i tu osnivamo Sano Agrar Institut za svinjogojstvo.
Također u neposrednoj blizini Sano tvornice u Mađarskoj kupili smo Solum AG u Komáromu.
Sano grupacija je sretna zbog novog člana obitelji – Solum AG.

Na vrhu Mađarske
Solum AG, osnovana 1991 god., je vrhunska farma i to u više pogleda. Sastoji se od dijela za proizvodnju mlijeka, na dvije lokacije, proizvodnju hrane, tržišni uzgoj usjeva, skladištenje i pakiranje krumpira kao i proizvodnja ambalaže, koji rade u punoj sinergiji. U Solum AG je zaposleno 220 radnika, koje sve preuzimamo. Na prvoj lokaciji se nalazi 900 Holstein krava plus žensko potomstvo, na drugoj lokaciji 1250 Holstein krava sa dodatnim ženskim potomstvom. Obje farme sa proizvodnjom od preko 13.000 kg mlijeka spadaju među tri najbolje farme u Mađarskoj.
Moderna staja na lokaciji Solum odgovara najvišim standardima u tehnološkom smislu kao i u pogledu dobrobiti životinja. Staje za krave su klimatizirane. Solum AG ima vlastitu mješaonu stočne hrane, koja opskrbljuje obje farme hranom.
Solum AG obrađuje ukupno 2000 hektara obradive zemlje. Tvrtka je jedan od najvećih proizvođača krumipra u Mađarskoj. Preostala obradiva površina se uglavnom koristi za proizvodnju osnovnog obroka. 

Ulaganje u budućnost
Preuzimanjem Solum AG ne prestaju naši planovi i ulaganje! U narednim godinama će se ulagati u nove stajske objekte, silose, objekte za mužnju, skladišta za slamu i koncentrat, ali i u nove tehnologije. Naravno, plan je i povećanje broja životinja.
Želimo Solum AG i farmu svinja u Szakszendu razviti u Sano kompetencijske centre za govedarstvo i svinjogojstvo!
Moderna poljoprivreda danas. Na našem Poljoprivrednom institutu za govedarstvo i svinjogojstvo želimo pokazati potrošačima, kupcima i partnerima kako danas izgleda moderna poljoprivreda u kontekstu digitalizacije i dobrobiti životinja.
Zajedno činimo sljedeći korak! 

 

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska