1

Film o tvrtci Sano

Saznajte više o nama

O tvrtci Sano

Rješenja za suvremenu hranidbu životinja i zdrav rast

Sano nudi učinkovite koncepte za profitabilnu proizvodnju mesa i mlijeka.

Što znači suvremeno, što znači učinkovito, a što profitabilno?
U većini zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, stočarstvo se pretvara iz tradicionalne proizvodnje u modernu industrijsku granu koja treba osigurati sirovinu za prehrambenu industriju prema zahtjevima suvremenog potrošača . Ove dvije industrijske grane imaju za cilj zadovoljiti prehrambene potrebe suvremenih potrošača. Nova znanstvena i tehnološka dostignuća omogućavaju da se te prehrambene potrebe zadovoljavaju prema najvišim standardima i uz povoljniju cijenu, jer je jedan od osnovnih ciljeva modernog čovječanstva da kvalitetna hrana bude dostupna svim ljudima.

Kada se kaže da je stočarstvo industrijska grana, ne misli se samo na velika industrijska postrojenja sa tisućama životinja. Naprotiv, industrijska proizvodnja hrane može se provoditi i na manjim obiteljskim gospodarstvima, ali uz dva uvjeta:
1.    Da proizvod bude standardiziran, kako bi mogao biti upotrebljiv u standardiziranim procesima prehrambene industrije.
2.    Da proizvod bude proizveden uz niske troškove, kako bi imao konkurentnu cijenu.

Ostvarenje ovih ciljeva je cilj i smisao suradnje naprednih proizvođača sa Sano, a što se postiže primjenom jedinstvenog Sano proizvodnog koncepta.

 

Proverite zašto većina naprednih proizvođača već 40 godina koristi Sano koncept.

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska

Kompetentno savjetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savjetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje, ali i mnogo više od toga: ovaj koncept predstavlja cjelovit pristup koji obuhvaća sve elemente proizvodnje mlijeka koji,

Sano stoji iza kvalitete na svakoj razini stvaranja nove vrijednosti.Naš proglašen cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast poduzeća, od stočne hrane za životinju do čovjeka. Na putu prema tom cilju koračamo dosljedno pomoću dokazanih i

Sano Agrar Institut. Mi stojimo za inovacije – iz prakse za praksu Sano Agrar Institut je institut za istraživanje i razvoj koji provodi ispitivanje i pokuse za Sano grupu koja djeluje diljem svijeta.Farma za uzgoj teladiJedinstveni