Kristall Hefe®

Paket za burag za više života u buragu

Koristi proizvoda

Najbolji sastav mlijeka
Najbolja opskrba hranjivim tvarima
Zdrave, otporne krave
Visoki unos hrane
Visoka proizvodnja mlijeka
 • troši štetni kisik u buragu 
 • povećava biomasu u buragu
 • optimira sastav mikroflore u buragu 
 • poboljšava iskorištavanje hranjivih tvari u buragu
1

Značajke proizvoda

Kristall Hefe® je kompleks djelatnih tvari razvijen za mliječne krave i tovnu junad koje se sastoje od pivskog kvasca i svježeg kvasca kao daljnim specijalitetima kao Herbasan® za stimulaciju buraga. 
Kristall Hefe® se kao vrhunski „dresing“ daje uz uravnotežen obrok kako bi se stimulirao unos stočne hrane i burag.

 • posebno razvijene žive kvasnice za stimulaciju buraga
 • pivski kvasac kao pojačivač apetita pojačava unos stočne hrane
 • Herbasan® za poticanje zdravlja buraga
Može se koristiti u sljedećim životnim i proizvodnim fazama:

Junci/bikovi

Tov bikova

Mliječne krave

Laktacija

Primjena

 • Kristall Hefe® se do 50 g po kravi i danu aplicira do laktacije. U fazi suhostaja se Kristall Hefe® aplicira u količini od 25 g po kravi i danu. 
 • Tovnim bikovima se daje 40 g po životinji i danu. 

Sano jamstvo kvalitete

 • visokovrijedni sastojci
 • sigurnost proizvoda
 • održivost okoliša
 • transparentna kvaliteta

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.