Protamino Fino®

Superkoncentrat za tov brojlera u završnom tovu, patke i guske

Koristi proizvoda

Visoki dnevni prirasti
Veća težina na završetku tova
Niski gubici
Dobra kvaliteta polutki
Bolji higijenski uvjeti
Nema kokcidioze

Protamino Fino® 25% - Superkoncentrat za završni tov bez kokcidiostatika

Rezultat djelovanja Protamino Fino® 25%:

 

 • zdravo jato,
 • malo uginuća,
 • stabilan imunološki sustav,
 • dobra konverzija hrane,
 • bolji rast pilića (brojlera),
 • lep izgled trupa pileta,
 • suha prostirka, dobra konzistencija izmeta.
1

Značajke proizvoda

 • HP – sojina sačma kao visokoprobavljiv izvor proteina za dobru konverziju hrane.
 • Lizin, metionin, treonin i triptofan u uravnoteženoj kombinaciji povećavaju kvalitet proteina hrane te povećavaju rast i proizvodnju.
 • Vitamin E i selen jačaju imuni sistem i podstiču rast mišića.
 • Biotin za zdravu kožu i lijepo perje.
 • Kompleks vitamina B i Cholin potiču metabolizam proteina i energije te na osnovi toga poboljšavaju rast i konverziju hrane.
 • Vitamin D i optimalna kombinacija iz kalcija i fosfora za stabilne kosti i dobar rast.

Primjena

Doziranje Protamino Fino®:
Umiješajte Protamino Fino® u obrok za brojlere ili mlade koke prema težini i starosti, a prema uputi Vašeg Sano stručnog savjetnika za hranidbu životinja.

Sano jamstvo kvalitete

 • visokovrijedni sastojci
 • sigurnost proizvoda
 • održivost okoliša
 • transparentna kvaliteta

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.