Protamino Pregna®

Poseban kompleks za suprasne krmače

Koristi proizvoda

Najbolja plodnost
Niska stopa remonta
Zdrava prasad
Visoka porodna težina
Dugi proizvodni vijek
Puno prasadi
 • proizvodnja zdrave, otporne prasadi
 • živahne krmače velike životne proizvodnje
 • visoka plodnost i rodnost
 • snažni koštani sustav i papci
 • pravilna kondicija krmača
 • odgovarajući razvoj ploda
1

Značajke proizvoda

 • visokovrijedna kombinacija vitamina i tvari koje povećavaju otpornost i potpomažu proces izmjene tvari
 • biotin, vitamin A i vitamin E u cilju stimuliranja plodnosti
 • visokoiskoristivi mineralni sastojci poput monokalcijevog fosfata
 • fitaza poboljšava iskorištavanje fosfora, kalcija i mikroelemenata u hrani
 • SanArom čini hranu ukusnom i potiče apetit
Može se koristiti u sljedećim životnim i proizvodnim fazama:

Nazimice

Faza uzgoja 2

Dojne krmače

Period gravidnosti

Primjena

Davati krmačama do 7% dnevnog obroka.

Sano jamstvo kvalitete

 • visokovrijedni sastojci
 • sigurnost proizvoda
 • održivost okoliša
 • transparentna kvaliteta

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.