SanoCid®

Stabilizator crijevne flore

Koristi proizvoda

Najbolja konverzija hrane
Najbolja probava
Niski gubici
Visoki dnevni prirasti
 • smanjuje pH-vrijednost u stočnoj hrani i želucu
 • smanjuje kapacitet vezivanja kiselina stočne hrane
 • smanjuje opterećenje bakterijama
 • sprječava probavne smetnje
 • poboljšava probavljivost stočne hrane
1

Značajke proizvoda

SanoCid® je sipak mikrogranulat koji se ne praši. Budući da je u hranidbi životinja najučinkovitija kiselina mravlja kiselina, SanoCid® sadrži 65% mravlje kiseline na jednom nosaču kremene kiseline.

 • smanjuje pH-vrijednost u stočnoj hrani i smanjuje mikrobijalno opterećenost hrane
 • smanjuje pH-vrijednost u želucu i smanjuje kapacitet vezivanja kiselina
 • djeluje protiv patogenih bakterija u želucu i tankom crijevu (npr. e.coli.)
 • stabilizira probavu i smanjuje probavne smetnje
 • poboljšava zdravstveni status i povećava dnevne priraste
 • poboljšava iskorištavanje hrane 

Stoga je SanoCid® osobito važan za uzgoj prasadi i početak tova kao i za integraciju nazimica, jer su životinje upravo u tom periodu vrlo osjetljive i sklone bolestima. SanoCid® je također izuzetno koristan za rasplodne krmače, specijalnu tijekom pojačanog stresa uslijed promjene staje i higijenski suboptimalnih uvjeta. Stabilna probava je dakle izuzetno važna kao pretpostavka za visoku produktivnost i posebno za poboljšanje ekonomski važnog iskorištavanja hrane. 

Može se koristiti u sljedećim životnim i proizvodnim fazama:

Prasad

Faza odbića
Faza uzgoja

Tovne svinje

Početak tova

Nazimice

Faza uzgoja 1

Dojne krmače

Priprema poroda
Period između dvije suprasnosti
Period dojenja
Period gravidnosti

Primjena

Umiješajte 0,5% SanoCid® u obroke koje je optimirao Vaš Sano stručni savjetnik za hranidbu životinja:

 • starter za odbiće s PreKern® Forte
 • stočna hrana za tov sa Suggi® i Ferkelgold® Forte
 • stočna hrana za početak tova s Aminogold® Forte
 • stočna hrana za uzgoj naziica s Aminogold® Forte
 • stočna hrana za suprasne krmače s Fasersan Trag®
 • stočna hrana za vrijeme laktacije sa Sauengold Lac®

Sano jamstvo kvalitete

 • visokovrijedni sastojci
 • sigurnost proizvoda
 • održivost okoliša
 • transparentna kvaliteta

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.