Sano Agrar Institut

Istraživanje i razvoj usmjereni na budućnost

Sano Agrar Institut. Mi stojimo za inovacije – iz prakse za praksu

 

Sano Agrar Institut je institut za istraživanje i razvoj koji provodi ispitivanje i pokuse za Sano grupu koja djeluje diljem svijeta.

Farma za uzgoj teladi

Jedinstveni Sano koncept hranidbe teladi kao prve faze uzgoja junica putem Sano mliječnih zamjenica omogućava visok prirast i razvoj predželudaca, što je preduvjet da tele izraste u visokoproduktivne krave. Cilj je da junice u 12 mjeseci postižu tjelesnu težinu od 380 kg i spremne su za osjemenjavanje, prvo tlejenje već sa 22 mjeseca, a to omogućuje veću proizvodnju i do 2500 l mleka u životnom veku krave.

Mliječna farma

Gospodarstvo ima otprilike 1.500 mliječnih krava s proizvodnjom mlijeka od više od 12.000 kg. U suradnji s istaknutim stručnjacima iz naprednih europskih zemalja, Izraela i SAD na Institutu se provode praktična istraživanja i testiranje inovacija u Sano konceptu. Rad sa zaštićenim aminokiselinama, metioninom i lizinom nezasićenim masnim kiselinama puferima i dr. samo su neki primjeri uspješnih istraživanja koji su izašli iz Sano Instituta.

Suvremena proizvodnja biljaka – za najbolji osnovni obrok

Iz tog razloga Institut na 2.000 ha sije kukuruz, travu, šećernu repu, žitarice i uljnu repicu. U Sano  Agrar Institutu sijemo na 300 ha specijalne vrste trava koje su posebno pogodne za silažu krava i junica. Žetva trave je u potpunosti mehanizirana. Stoga je moguće u roku od nekoliko dana silirati silažu za vlastitih 1.500 krava i 1.000 teladi i junica.

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska