Savjeti u prehrani goveda

Za mnogo mlijeka

Svaka životinja prolazi različite životne i produktivne faze. O zadovoljavanju potreba u pojedinim fazama ovisi daljnji uspjeh u pogledu zdravlja i učinkovitosti životinja. Tako na primjer na mliječnost krava  u velikoj mjeri utječe uzgoj teladi i junadi. O hranidbi krava u suhostaju opet ovisi plodnost, pojava mliječne groznice kao i mliječnost u sljedećoj laktaciji. 

Kako bi se ispunili zahtjevi životinja u svakoj pojedinoj životnoj i produktivnoj fazi te ih se optimalno pripremilo za sljedeću fazu Sano je razvio specijalne koncepte hranidbe.

Vaš izravni kontakt

Pero Gnjidić
Pero Gnjidić
Regionalni specijalist za govedarstvo
+385 (0)91 670 8170
Hrvatska
niojio

Zdrava, učinkovita i puna inovacijske snage – to je trozvuk koji odlikuje naše proizvode. Sano proizvodi jamče našim kupcima pristup učinkovitoj, visokokvalitetnoj stočnoj hrani s hranjivim sastojcima, ugrađeni u individualne koncepte

Kompetentno savjetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savjetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje, ali i mnogo više od toga: ovaj koncept predstavlja cjelovit pristup koji obuhvaća sve elemente proizvodnje mlijeka koji,

Sano stoji iza kvalitete na svakoj razini stvaranja nove vrijednosti.Naš proglašen cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast poduzeća, od stočne hrane za životinju do čovjeka. Na putu prema tom cilju koračamo dosljedno pomoću dokazanih i