Tamo gdje teorija susreće praksu

Edukacija farmera i veterinara

Radi sistematskog prenošenja znanja i vještina koje su potrebne modernom farmeru za profitabilnu proizvodnju, Sano je osnovao posebnu Sano akademiju. Sano akademija nudi suvremene seminare i učinkovite praktične tečajeve sa sljedećim temama:

  • optimalna hranidba životinja i strategija hranidbe
  • stočarstvo i zdravlje životinja
  • upravljanje gospodarstvom orijentiranim na budućnost
  • suvremeni menadžment stada
  • troškovno optimiziran obrok

Cilj Sano Akademije je prenijeti aktualno stanje u znanosti i u istraživanjima, kako bi bili pripremljeni za profesionalnu svakodnevicu.

Vaš izravni kontakt

Suzana Topić - voditeljica Sano Akademije
Suzana Topić
Voditeljica Sano Akademije
+387 (0)51-582-050
+387 (0)51-580-293
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina