Odgoj teladi do prestanka napajanja

Cilj je očuvati zdravlje teladi, omogućiti im odgovarajući rast i pripremiti ih za razdoblje nakon prestanka napajanja

Telad se rađa bez funkcionalnih predželudaca, što posebno vrijedi za burag. U najranijoj fazi života (prvih 2-3 tjedna) rast i razvoj teleta gotovo isključivo ovisi o tekućoj hrani koju ima na raspolaganju (kolostrum, kravlje mlijeko, mlijeko za telad). 

U fazi odgoja teladi do prestanka napajanja cilj je očuvati zdravlje teladi, omogućiti im odgovarajući (brzi) rast i pripremiti ih za razdoblje nakon prestanka napajanja. 

Kako bi se očuvalo zdravlje važni su higijena i komfor smještaja, higijena i tehnika napajanja, prikladnost hrane za tako mlade životinje i njihovu razvijenost (zrelost) probavnog sustava kao i odgovarajuća količina i kvaliteta hrane za podmirenje potreba za rastom i osiguranje dobrog imuniteta. 

Ipak uz sve navedeno, temelj za osiguranje zdravlja u fazi napajanja, ali isto tako i u kasnijim fazama života teleta, pravodobno je (unutar prvih tri sata života) davanje kolostruma zadovoljavajuće kvalitete (higijena i sadržaj imunoglobulina) u dovoljnoj količini (3-4 litre, najjednostavnije sondom za telad jer će mali broj teladi samostalno popiti tu količinu pri prvom napajanju) i još jednom u sljedećih šest sati (1-2 litre). Kvalitetu kolostruma (sadržaj imunoglobulina) treba provjeriti (za to možemo koristiti kolostrometar ili refraktometar). 

Kvaliteta kolostruma

Kolostrum predstavlja “alat” za prijenos imuniteta (gotovih antitijela), s majke na potomstvo, protiv svih onih uzročnika bolesti s kojima je ona bila u kontaktu (izravno ili cijepljenjem) i na koje je stvorila imunosni odgovor. 

Ako kvaliteta kolostruma nije zadovoljavajuća, ili nismo sigurni u njegovu kvalitetu, ili se unatoč „zadovoljavajućoj“ kvaliteti (razina imunoglobulina u kolostrumu) javljaju proljevi ili upale pluća u prvih dva mjeseca života, možemo pokušati otkriti specifičan problem (npr. testovima za detekciju uzročnika u fecesu teladi u slučaju proljeva) i reagirati (npr. cijepljenje protiv rotavirusa i koronavirusa za krave u suhostaju ili visokosteone junice), ili primjenom dodataka za kolostrum sa specifičnom zaštitom protiv najčešćih uzročnika (virusa i bakterija) koji uzrokuju  značajne gubitke u odgoju eladi. Ako primjenjujemo dodatke za kolostrum koristimo ih jednokratno kod prvog napajanja teleta kolostrumom unutar prvih tri sata života. 

U fazi odgoja teladi do prestanka napajanja tele prolazi kroz tri stadija razvoja probavnog sustava. 

U prvoj fazi (prvih 2-3 tjedna) tele je poput drugih životinja s jednostavnim želucem i sposobno je za svoj rast i razvoj koristiti prvenstveno tekuću hranu. 

Vlasnik ima različite mogućnosti primjene tekuće hrane za telad. U prvom tjednu života, osobito prvih 3-4 dana smatra se poželjnim i korisnim ako se telad i nakon prvog dana nastavi hraniti kolostrumom i prijelaznim mlijekom (mlijeko u prvih nekoliko dana koje mijenja svoj  sastav dok ne postane prikladno za prodaju). Ako je to izvedivo poželjno je u prvom tjednu napajati telad triput dnevno manjim obrocima, a nakon toga prijeći na dvokratno hranjenje (dvaput na dan). 

Iako telad prvi tjedan dobiva samo tekuću hranu, preporučuje se već u prvom tjednu početi s davanjem vode između obroka s tekućom hranom. Vodu treba ponuditi teladi najmanje jedan sat nakon napajanja kravljim mlijekom ili mlijekom za telad. Isto tako najkasnije krajem prvog  tjedna života treba početi s prihranom teladi čvrstom hranom. Najbolje je koristiti plitke posude i davati osobito u početku češće (višekratno u tijeku dana) manje količine uvijek svježeg startera i isto tako svježu vodu. Princip je da se teladi omogući neprestana dostupnost startera, a vodi nekoliko puta tijekom dana između obroka s tekućom hranom. Voda ima pozitivan efekt na povećanje konzumacije startera. 

Ako nam je cilj isporučiti što više mlijeka mljekari, spriječiti prijenos određenih specifičnih zaraznih bolesti mlijekom na telad (npr. paratuberkuloza), smanjiti rizik pojave proljeva zbog promjena u sastavu mlijeka (npr. visok sadržaj masti u kravljem mlijeku), možemo već u prvom  tjednu početi koristiti mlijeko za telad (mliječnu zamjenicu). U tom slučaju taj proizvod mora imati specifičnu kvalitetu, odnosno prikladnost za tu najraniju fazu života teleta i njegovu aktualnu sposobnost iskorištenja hranjivih tvari (npr. proteini isključivo podrijetlom iz mlijeka, a  poželjno i dodatak sušenog kolostruma i dr. specifičnih sastojaka koji podržavaju zdravlje teleta). Potrebno je pridržavati se uputa o temperaturi pripreme i temperaturi napajanja, kao i preporučenoj koncentraciji proizvoda. Dosljednim pridržavanjem uputa o primjeni postiže se kod svakog napajanja konstantno jednaka koncentracija hranjivih i biološki aktivnih tvari, što je važan preduvjet za očuvanje zdravlja. 

“Formula” za uspjeh kod teladi (kao i kod krava) stalno je ista - ne bilo kako, već najbolje moguće. 

Kod napajanja je dodatno važno kojom brzinom tele pije dobivenu tekuću hranu. Kako bi tekuća hrana koju tele pije otišla tamo gdje zaista treba (sirište, a ne burag jer je nefunkcionalan i nije ciljno mjesto probave u toj fazi razvoja), potrebna je aktivacija tzv. refleksa jednjačkog  žlijeba (modifikacija stijenke buraga u dijelu koji se nastavlja na jednjak koja usmjerava tekuću hranu izravno prema sirištu). Za njegovo aktiviranje uz temperaturu napitka važan je i način pijenja. Optimalno je da tele pije polako preko dude na kanti za napajanje teladi. 

Važno je da pritom ispruži vrat slično situaciji kad bi sisalo mlijeko izravno iz vimena krave. Zato je potrebna i odgovarajuća visina kante s dudom za napajanje. Samo ako tele pije polako, to što pije završit će tamo gdje treba i moći će se u sirištu u kompletnoj količini zgrušati i tako pripremiti za daljnju i potpuniju probavu u crijevu. Osim toga tijekom polaganog pijenja u ustima teleta stvara se i slina koju ono proguta zajedno s tekućom hranom i koja pruža dodatan pozitivan efekt. Na taj način smanjujemo rizik od probavnih poremećaja i osiguravamo  preduvjete za najbolji razvoj teladi. Zato nikad ne treba proširivati otvor na dudi za napajanje teladi. 

Prijelazna faza 

Nakon prvih dva do tri tjedna dolazi do postupnog povećanja unosa čvrste hrane i kreće intenzivniji razvoj buraga (rast resica, jačanje mišića buraga, razvoj fermentacije u buragu). U toj fazi tele i dalje pije tekuću hranu (mlijeko ili mlijeko za telad), ali iz dana u dan povećava i  konzumaciju čvrste hrane. 

Čvrsta hrana koju nudimo teletu u najranijoj fazi treba sadržavati samo najkvalitetnije komponente visoke probavljivosti, prikladne za aktualni stadij razvijenosti probavnog sustava teleta. Na taj način podržavamo očuvanje zdravlja i potičemo kvalitetan razvoj teladi.

U dobi između tri i četiri tjedna zrelost probavnog sustava teleta je na takvoj razini da može koristiti mlijeko za telad nešto drukčijeg sastava i može sadržavati i neke komponente biljnog podrijetla. Maksimalna dnevna količina mlijeka za telad i njegova koncentracija treba biti u  skladu s postavljenim ciljem ostvarenja određenoga dnevnog prirasta teladi u fazi napajanja koje vlasnik životinja dogovara sa svojim savjetnikom za hranidbu teladi. 

Završna faza - oko odbića (prestanka napajanja) 

Krajnji je cilj hranidbe do odbića razvoj teleta u funkcionalnog preživača. To je isključivo vezano uz sposobnost fermentacije čvrste hrane, sposobnost apsorpcije hranjivih tvari preko razvijenih resica buraga i proizvodnju mikrobnog proteina i hlapljivih masnih kiselina u buragu. 

U kojoj dobi će tele postići razvijenost probavnog sustava koja mu omogućava da dalje koristi isključivo čvrstu hranu za zadovoljenje svojih potreba za rast i razvoj bez ikakvog zastoja u razvoju, ovisi isključivo o strategiji hranidbe teladi koja se primjenjuje od najranije dobi. 

Općenito, tele je zrelo za prestanak napajanja kad u svom buragu ima razvijene resice koje mu omogućavaju apsorpciju hranjivih tvari. Kako mi možemo znati kakva je situacija u buragu teleta? 

Posredan je pokazatelj razvijenosti funkcije buraga konzumacija čvrste hrane (startera za telad). Telad se individualno vrlo razlikuje u brzini i količini uzimanja čvrste hrane (startera). Načelno, čvrstu hranu brže počinje jesti telad napajana mlijekom za telad, nego ona napajana  kravljim mlijekom, jer se mlijeko za telad brže probavlja i telad ranije iskazuje potrebu za dodatnim hranjenjem. 

Kako bi telad rado uzimala starter za telad, on mora sadržavati najkvalitetnije komponente visoke ukusnosti i visoke probavljivosti. Starter treba sadržavati visok sadržaj proteina koji će poduprijeti sposobnost teladi za odličnu konverziju proteina iz hrane u prirast mišićne mase i  razvoj tjelesnog okvira bez opasnosti od nepoželjnog zamaštenja rasplodnog materijala. 

Razvoj funkcije buraga najbolje potiče starter za telad koji sadržava kvalitetne ugljikohidrate, čijom fermentacijom nastaju maslačna i propionska kiselina. 

Danas se u hranidbi teladi koriste starteri različite strukture. Mogu biti brašnasti, teksturirani s određenom količinom vlakana u njima ili bez njih. Poželjno je da starter ima veću granulaciju čestica, da sadržava krupnije mljevene ili gnječene žitarice, ili čak dio cijelih zrna npr.  kukuruza. Ako sadržava vlakna, kao npr. suhi TMR za telad, poželjno je da su ona otprašena i najbolje kvalitete (bez štetnih tvari). Trebaju biti dovoljno kratka da ih telad lako konzumira. Ne treba ih biti previše, osobito ne u najranijoj fazi života teleta. Ona jačaju mišićni sloj buraga i tako daju snagu za miješanje hrane u buragu. Kako bi se potaknula veća konzumacija startera za telad, nekolko tjedana prije planiranog prestanka napajanja preporučuje se krenuti s postupnim smanjivanjem dnevne količine mlijeka za telad u skladu s dogovorenim konceptom  hranidbe. 

Kada tele (ili skupina teladi) konzumira najmanje 1,5 kg startera za telad nekoliko uzastopnih dana, to je pokazatelj da u njegovu buragu postoji adekvatna sposobnost fermentacije čvrste hrane, proizvodnja mikrobnog proteina i hlapljivih masnih kiselina, kao i adekvatna razvijenost resica buraga za apsorpciju hranjivih tvari. Tada telad možemo prestati napajati. Pritom je u tom trenutku sporedna dob teleta (npr. mjesec i pol, dva ili dva i pol mjeseca). Konzumacija startera ključan je pokazatelj razvijenosti buraga (razvijenosti teleta u  preživača) i njegove spremnosti da se nastavi uspješno razvijati bez tekuće hrane. 

 

Autor: Pero Gnjidić, Sano SOE ekspert govedarstva

Vaš izravni kontakt

Pero Gnjidić
Pero Gnjidić
Regionalni specijalist za govedarstvo
+385 (0)91 670 8170
Hrvatska