Broiler Sacox®

Premiks za početni tov brojlera i odgoj koka nosilja

Koristi proizvoda

Visoki dnevni prirasti
Veća težina na završetku tova
Niski gubici
Dobra kvaliteta polutki
Bolji higijenski uvjeti
Nema kokcidioze

Rezultat djelovanja Broiler Sacox®:

 • zdrave životinje,
 • nizak mortalitet,
 • dobar rast,
 • dobra konverzija hrane,
 • idealna konzistencija izmeta,
 • suha prostirka, dobar ambijent u peradarniku.
1

Značajke proizvoda

 • Minerali (Ca, P, Na) u optimalnim omjerima.
 • Metionin i lizin povećavaju kvalitetu bjelančevina u hrani i potiču rast,
 • Posebna kombinacija vitamina i elemenata u tragovima za zdrave i otporne brojlere.
 • Vitamini K, B komplex, E i selen jačaju imunološki sustav i potiču rast mišića.
 • Biotin za zdravu kožu i lepo perje.
 • Vitamin D i optimalna kombinacija kalcijuma i fosfora za stabilne kosti i dobar rast.
 • Fitaza za bolju iskorištenost fosfora.
 • Sadrži kokcidiostatik Salinomycin Na (Sacox).

Primjena

Da bi se dobio gotov koncentrat za piliće, potrebno je umiješati 1,5 % Broiler Sacox® prema recepturi koju je optimalno načinio Vaš Sano stručni savjetnik za hranidbu životinja. Napomena: Proizvod ne davati purama.

Sano jamstvo kvalitete

 • visokovrijedni sastojci
 • sigurnost proizvoda
 • održivost okoliša
 • transparentna kvaliteta

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.