Sano Agrar Institut (SAI) – Prvih 7 mjeseci postojanja

SAI farma svinja je istraživačko-razvojni centar Sano grupe gdje se poseban naglasak stavlja na istraživanje i dalji razvoj hrane za svinje. Farma je kapaciteta 1.250 rasplodnih krmača, a glavni cilj je proizvodnja i prodaja prasadi za tov. Ova farma djeluje i kao demonstracijski pogon zbog čega je u sklopu farme napravljen hodnik za posjetitelje kroz koji zainteresirani studenti, stručnjaci, Sano partneri širom EU i tehničko osoblje mogu bez kontakta vidjeti životinje u različitim fazama proizvodnje te se upoznati s procesima rada same farme.

Kao rezultat višegodišnjeg upornog rada (projektiranje, izgradnja, montaža) došli smo do cilja 6. veljače 2023. godine i započela je punjenje farme. Prvih 66% nazimica (845 kom + 3 kom nerasta probača) stigli su na farmu između 6. i 8. veljače 2023. godine. Najstarije nazimice su imale 190 dana, dok su najmlađe imale 90 dana starosti. Prosječna tjelesna masa na ulasku životinja bila je 93,8 kg. Ostatak nazimica (415) na farmu je pristigao u periodu 25.-26. travnja 2023. godine prosječne tjelesne mase 120,4 kg kako navodi kolega Agárdi Gábor. Nazimice preko 120 kg bile su smještene u čeklalište, a one između 100 – 120 kg u prasilište, dok su one ispod 100 kg bile smještene u tovilištu.

Ovisno o smještaju i tjelesnoj masi nazimica hranidba je bila sljedeća: za grupu životinja ispod 80 kg rasplodne nazimice prema preporuci Topigs Norsvin dobivale su hranu sa premiksom Sauengold Lac®, dok su životinje preko 80 kg dobivale hranu s premiksom SUSan Trag®. Hranidba je bila ad libitum u tovilištima, dok su u ostalim stajama korišteni individualni obroci za grla. Pojedinačne doze određene su na 2,5-2,8 kg/dan/životinji ovisno o njihovoj tjelesnoj kondiciji. „Flushing“ hranidba je primijenjena 14 dana prije očekivanog pripusta s premiksom SUSan Trag®.

Kako kolega Agárdi Gábor ističe s inseminacijom nazimica se započelo 1. travnja ove godine. Kako je tjelesna masa bila važniji kriterij od starosti inseminirane su životinje +160 kg, a grupe su formirane na temelju kontinuiranog promatranja i kontrole estrusa te mjerenja tjelesne mase. Kao terminalni nerast je korišten Durok pasmine. Rezultati prvih 20 tjedana suprasnosti su 98,96% suprasnosti (1.142 od 1.154 oplođene nazimice su suprasne). 

Kao hrana za suprasne nazimice se koristio premiks SUSan Trag® u količini 2,7 – 3,0 kg/dan/životinji ovisno o tjelesnoj kondiciji uz dva obroka/dan. Prijelazna hrana za krmače izrađena je s premiksom SUSan Lac® i uvedena je 10 dana prije očekivanog termina prašenja dva puta/dan.

Prosječan broj živorođene prasadi na farmi bio je 14,22 kom/leglu, prosječne mase na porodu od 1,3 kg/kom te dobru ujednačenost legla. Nakon prašenja životinje su dobivale hranu za dojne krmače pripremljenu s premiksom SUSan Lac®  u početku 3x/dan, a zatim je broj hranjenja povećan na 5x/dnevno.

Od 3. dana starosti prasad dobivaju mliječnu zamjenicu (SanAmmat F®), a od 5. dana „creep-feed“ Bonni-M Forte® također se nudi u hranilicama za prasad. Predstarterska hrana za odbiće se uvodi prasilištu u zadnjem tjednu, uz odgovarajući postepeni prijelaz (bez primjene antibiotika). Tjelesna masa prasadi na odbiću sa 24 – 26 dana starosti je iznosila 7,5 – 7,7 kg/kom. Interim period prve 4 grupe krmača nakon zalučenja iznosio je oko 5 dana.

Izvor: https://www.sano.hu/hu/sano-agrar-institut-az-elso-7-honap?fbclid=IwAR3j8MTOvFoi3DGxhNulo6_bDzaQF4lljd3_6Itppzg3aQe_eGU3eU0aCvI

Vaš izravni kontakt

mr.sc. Damir Rimac
Savjetnik za velike svinjogojske sustave
+385 99 261 77 47
Hrvatska

Further Content

Ekspert za svinjogojstvo SANO grupe, mr.sc. Damir Rimac, dipl. ing. predstavio je na savjetovanju veterinara praktičara u organizaciji Specijalističkog veterinarskog instituta „Požarevac“ iz Požarevca, rezultate iz prakse i testiranja proizvoda

                    U osnovne zoohigijenske faktore ubrajaju se brojne predradnje koje se moraju obavljati redovito, svaki puta kada se objekt prazni

Suvremeno svinjogojstvo zahtjeva i suvremeni upravljački pristup, stoga je odgovor na pitanje iz naslova posve jednostavan – vrlo teško ili nikako! Proizvođači svinja jedino primjenom modernog pristupa mogu biti konkurentni i uspješni u

Sano proizvodi za zdrav rast

Moderan proizvođač svinja je poduzetnik, član u lancu svinjogojske industrije. On ulaže novac u svoju farmu i gleda na koji način doći do što većeg profita iz proizvodnje.Jedan od načina da proizvođač prasadi ostvari veći profit je primjena

Faza odbića prasadi je vrlo osjetljivo vrijeme za farmera u tehnologiji proizvodnje svinja jer nova hrana i promjena mjesta često uzrokuju probleme. Iz navedenih razloga se posebna pažnja mora posvetiti hranidbi i uvjetima držanja prasadi. Jedna

Proljev je čest zdravstveni problem kod prasadi i može ga uzrokovati niz infektivnih agenasa (Johnson, 2016). Svaki farmer mora biti svjestan ekonomskih gubitaka koje proljevi donose, da pojavu proljeva ne može izbjeći, ali da ih može